Ajankohtaista

LOGOKILPAILU 2020
Kilpailuaika: 1.2. – 31.3.2020

Totaaliyhärit ry uudistavat ilmettään ja järjestävät logokilpailun! Nyt myös sinulla on mahdollisuus näyttää taiteellinen osaaminen ja luoda meille uusi logo!
Käytä taiteellista näkemystäsi sekä innovatiivista ideointiasi logon suunnittelussa ja voita kaksi leffalippua! Voit valita sekä logon että liikemerkin värimaailman sekä tyylin vapaasti, mutta pyri suunnittelemaan logo niin, että se kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla Totaaliyhäreitä.

Kuinka toimia kilpailussa?
Kilpailuun voi osallistua Totaaliyhärit ry:n jäsen tai muu totaaliyksinhuoltaja. Logoehdotukset tulee toimittaa 31.3.2020 klo 21 mennessä sähköpostiosoitteeseen totaaliyharit@gmail.com.
Katso tarkemmat ohjeet ja vaatimukset säännöistä alla.

Onnea kisaan!


Kilpailun säännöt
Kilpailun järjestäjä: Totaaliyhärit ry
Kilpailuaika: 1.2. – 31.3.2020

Tulosten julkistus
Suunnittelu on avoin kaikille Totaaliyhärit ry:n jäsenille ja muille totaaliyksinhuoltajille.

Vaatimukset
Uuden logon tulisi toimia sähköisessä ja painetussa käyttöympäristössä sekä pienessä että suuressa koossa, värillisenä ja mustavalkoisena. Logon on oltava sähköi sessä muodossa. Totaaliyhärit ry:n logon yhteydessä on käytettävä tekstiä Totaaliyhärit joko erikseen tai yhdessä, koska logoa käytetään sopivissa yhteyksissä myös ilman tekstiä. Tekijä voi halutessaan tehdä ehdotuksen myös versioista tekstillä ja ilman ja mahdollisesta kirjasinsuosituksesta.

Osallistumisoikeus ja ohjeet
Kilpailuun voi osallistua Totaaliyhärit ry:n jäsen tai muu totaaliyksinhuoltaja. Logoehdotusten määrää osallistujaa kohden ei ole rajoitettu. Tiedostot tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi suunnittelijan nimi ja ehdotuksen numero (esim. etunimi.sukunimi.ehdotusnumero.pdf). Logoehdotuksen tulee olla kilpailuun osallistuvan itsensä suunnittelema. Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä logo ei loukkaa esimerkiksi muiden tekijänoikeuksia. Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on täydet oikeudet tunnuksen käyttämiseen logokilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa edelleen näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Totaaliyhärit ry:lle.

Kilpailutöiden toimitus
Logoehdotukset tulee toimittaa 31.3.2020 klo 21 mennessä sähköpostiosoitteeseen totaaliyharit@gmail.com. Lähetä kukin ehdotus omana sähköpostiviestinään. Kilpailutyöt toimitetaan sähköisesti esimerkiksi JPG-, PSD- tai TIFF-tiedostona. Logoehdotuksiin on liitettävä tekijän nimi ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Logoehdotuksia ei palauteta. Kilpailussa on mukana vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt ehdotukset.

Kilpailutöiden arviointi
Totaaliyhäritry:n hallitus arvioi ehdotukset minkä jälkeen valitaan viisi parasta jotka laitetaan facebook äänestykseen. Facebook poll on 15. – 30.4.

Tulosten julkistaminen ja palkinto
Tulokset julkistetaan toukokuussa 2020 yhdistyksen verkkosivulla sekä facebook sivuilla ja ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajalle. Palkintona on 2 kpl elokuvalippuja.

Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto
Voittajatyön tekijä sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, ilman erillistä korvausta. Kilpailun voittaja sitoutuu toimittamaan logon kilpailun päätyttyä myös muissa mahdollisissa tallennusmuodoissa ja alkuperäismuodossaan. Kaikkien muiden logoehdotusten osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä. Totaaliyhärit ry:llä on oikeus tehdä logoon muutoksia. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Totaaliyhärit ry:lle. Kilpailun järjestäjä varaa myös oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta. Mikäli voittajalogo valitaan yhdistyksen logoksi, otetaan se käyttöön vuoden 2020 aikana. Logoa tullaan käyttämään mm. verkkosivuilla, tiedotteissa, mainoksissa, koulutus- ja esittelymateriaaleissa, painotuotteissa ja muissa mahdollisissa jäsentuotteissa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: